Subscribe


ဒီဆိုဒ္ကေလးကိုမွတ္ထားမယ္

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Dec 22, 2007

မန္းေတာင္ရိပ္ေအာက္ ခိုဘိသို႔

အခုတဖန္အလွည့္က်တာကေတာ့ မန္းၿမိဳ႕ရဲ႕အထင္ကရတျဖစ္လဲ “မႏၲေလးေတာင္”ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မရလို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ထဲမလည္ပတ္ႏိုင္ေပမယ့္ နန္းတြင္းနဲ႔ မန္းေတာင္ေပၚကိုေတာ့ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္မွပဲ အႏွံ႔ ေလွ်ာက္လည္ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ကူးမိတယ္။
အခုတင္ထားတဲ့ ပံုေတြကေတာ့ မႏၲေလးေတာင္ေပၚကေန မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းထဲကို လွမ္း႐ုိက္ထားတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထြေထြထူးထူးပံုေတြမပါေပမယ့္ အမွတ္တရျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးတင္လိုက္ျခင္းသာ....
က်န္ေနေသးတဲ့ ပံုေတြပါ... မန္းေတာင္ရိပ္ခိုဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အညီ မႏၲေလးေတာင္ေပၚက ေဆာင္းတြင္းမွာမန္းေတာင္ေပၚကို တက္လိုက္ရလို႔လားေတာ့မသိဘူး... စတက္လိုက္ကတည္းက တစ္ကိုယ္လံုးကို စိမ့္တက္သြားေအာင္ေအးပါတယ္...ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

Dec 19, 2007

ေဇတ၀န္ေဆာင္ႏွင့္ အျခားေသာအေဆာင္ေတာ္မ်ား

ေဇတ၀န္ေဆာင္ - “ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ပံုသ႑ာန္ ေရႊပိန္းခ်အေဆာက္အဦးႀကီးျဖစ္ သည္။ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားကို စည္းေ၀းတိုင္ပင္၍ ရန္အေပါင္းကိုေအာင္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ “ေဇတ၀န္ေဆာင္” ဟုေခၚသည္။ အေဆာင္၏အေရွ႕ပိုင္း၌ ဟသၤာ႐ုပ္မ်ားကိုခံ၍ သကၤန္းသားျဖင့္ထုလုပ္ထား ေသာ ရွစ္ေျမွာင့္ပံု ဟသၤာသနပလႅင္ေတာ္ရွိသည္။
သံတမန္ေရးရာကိစၥမ်ားအျပင္ သာသနာေရးဆိုင္ရာကိစၥႀကီးငယ္မ်ားကို ဤအေဆာင္ကိုအသံုးျပဳသည္။ ဘုရား ရွင္၏ေက်ာင္းေတာ္အမွတ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္မင္းအဆက္ဆက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကေသာ နန္းစဥ္ဘုရားမ်ားကို ဤအေဆာင္ေတာ္၌ပင္ ကိုးကြယ္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။
အတြင္းေဘးႏွစ္ဘက္ရွိအခန္းႏွစ္ခန္းတြင္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ေပပုရပိုက္မ်ားထားရွိၿပီး ဘုရင္မင္းျမတ္ နားနားေနေနစာဖတ္ေတာ္ မူေလ့ရွိသည္။ ေဇတ၀န္ေဆာင္၏ေနာက္ခန္း၌ ေရႊအတိျဖင့္သြန္းလုပ္ထားေသာ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးမွ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးတိုင္ ဘုရင္ႏွင့္မိဘုရားေခါင္ပံုတူ ေရႊ႐ုပ္မ်ားထားရွိကာ လဆန္း ၁ ရက္ေန႔တိုင္းဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ပူေဇာ္ေလ့ရွိသည္။
အေဆာင္ႀကီး၏အတိုင္းအတာမွာ ေတာင္ေျမာက္ ၅၃ေပ ၂လက္မ၊ အေရွ႕အေနာက္ ၇၃ေပ ၂လက္မ၊ အျမင့္ ၅၃ေပ ၃လက္မရွိသည္။


လက္ဖက္ရည္ေတာ္ေဆာင္
လက္ဖက္ရည္ေတာ္ေဆာင္တြင္ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ဳိပြဲ၊ အခ်ဥ္ပြဲမ်ား ဆက္သၾကရေသာ လက္ဖက္ရည္ ေတာ္သားမ်ားအား ခစားထမ္းရြက္ေစသည္။ ကြမ္းရည္ေတာ္သားမ်ားေအာက္ အရာတစ္ဆင့္နိမ့္ေသာ ၀န္ေထာက္၊ ၿမိဳ႕၀င္၊ အေ၀း၀န္တို႔၏ ညီသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေရွးသူရဲေကာင္းအဆက္ဆက္တို႔၏ ဓား၊လွံ၊ လက္နက္မ်ားကို ကမၺည္းအကၡရာထိုး၍ သိမ္းဆည္းထားသည္။ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ေဆာင္သားမ်ားထဲမွ မင္းတရားႀကီးသဒၶါယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကိုပင္ ေရြးေကာက္ကာ “လက္သံုးေတာ္ကိုင္အမႈထမ္း”ဟု ေခၚေစ၍ ထိုအေဆာင္မွာပင္ ခစားရသည္။ ဘုရင္ထြက္ေတာ္မူေသာအခါမ်ား ၀ယ္ လက္သံုးေတာ္ကိုင္တို႔သည္ ထိုအေဆာင္တြင္ထားရွိေသာ အရိႏၵမာလွံေတာ္၊ နန္းသူ႔ဆံေခြေတာ္၊ ယိမ္းႏြဲ႔ပါး စသည့္ဓါးလွံ၊ေသနတ္မ်ားကို အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ကိုင္ေဆာင္ကာ ေနာက္ေတာ္မွလိုက္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ေတာ္အေဆာင္ကို “လက္သံုးေတာ္အေဆာင္”ဟုလည္းေခၚသည္။
ေတာင္ေျမာက္ ၆၆ေပ ၄လက္မ၊ အေရွ႕အေနာက္ ၂၅ေပ ၆လက္မ၊ အျမင့္ ၃၃ေပရွိပါသည္။


ေတာင္နန္းမေတာ္မေဟသီေဆာင္
ေတာင္နန္းမေတာ္မေဟသီေဆာင္ - ဤအေဆာင္မွာ ပထမဟန္းေတာင္ဘက္စြန္းတြင္ရွိသည္။ ေတာင္နန္းအဂၢ မေဟသီမိဘုရားေခါင္ႀကီး၏ နန္းေဆာင္အျဖစ္ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္မင္းတရားႀကီး၏ မယ္ေတာ္ကိုတင္ထားသျဖင့္ “မယ္ေတာ္ေဆာင္”ဟု အေခၚမ်ားၾကသည္။ ၃ေဆာင္တြဲအေဆာင္ႀကီးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး ေရႊပိန္းခ်အေဆာင္ျဖစ္သည္။ အလယ္ေဆာင္ထိပ္တြင္ “ငွက္ေတာ္ေစာင့္တဲ”ပါရွိသည္။ ေနာက္တြင္ လည္း တန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သာေတာ္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ေတာင္ဘက္ကပ္လ်က္နန္းခံုေပၚတြင္ မင္းခန္းေတာ္ ၃၂ေဆာင္ အနက္မွ ေနာက္ဆံုးပြဲၾကည့္ေဆာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္တည္ရွိသည္။ အေရွ႕အေနာက္အလ်ား ၁၀၂ေပ ၆လက္မ၊ ေတာင္ေျမာက္အနံ ၈၉ေပ၊ အျမင့္ ၄၉ေပ ၃လက္မရွိပါသည္။


က်န္ရွိေနေသးတဲ့အေဆာင္ေတာ္ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

Dec 15, 2007

မွန္းနန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ အျခားေသာအေဆာင္ေတာ္မ်ားမဂၤလာပါ.....
ဒီမွန္နန္းေတာ္ႀကီးဆိုတဲ့ဘုတ္မွာေရးထားတဲ့စာေတြကိုပဲ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုပါတယ္...
“ဘုရင္မင္းျမတ္ေန႔ညမျပတ္စံစားေတာ္မူရာ မွန္နန္းေတာ္ႀကီးသည္ စမုတ္ေလးေဆာင္တို႔၏ဗဟုိခ်က္ နန္းခံုေတာ္ႀကီး၏ အလည္ေနရာ၌တည္ရွိသည္။ အေရွ႕ဦးထိပ္စေသာမင္းထြက္တံခါးေတာ္ႀကီး ေလးေပါက္တို႔၏ အလယ္ဗဟိုေနရာလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤဗဟုိေနရာတြင္မွန္ခ်ိန္၍ အျခားအေဆာင္မ်ားကို ပႏၷက္ခ်တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ မွန္နန္းေဆာင္(ဗဟိုနန္းေဆာင္)ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
မွန္နန္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးတြင္ အဂၢမေဟသီ မိဘုရားေခါင္ႀကီးအျဖစ္ ဘိသိက္ခံယူျခင္းမဂၤလာ၊ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားနားထြင္းမဂၤလာ၊ ရွင္ျပဳအလွဴေတာ္မဂၤလာမ်ားလည္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ပိတုန္း႐ုပ္ခံေသာ ကရေ၀းသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘမယာသနပလႅင္ေတာ္ႀကီးရွိ၍ အေနာက္အလံုပိတ္အခန္းအတြင္း၌ စက္ေတာ္ေခၚရာ သလြန္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းျပႆဒ္ေတာ္တို႔ရွိသည္။ ဤအေဆာင္ေတာ္ႀကီးသို႔ နန္းရမိဘုရား ေလးပါးမွအပ မွဴးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ မိဘုရားငယ္မ်ား အခြင့္ရမွသာ ၀င္ေရာက္ခစားၾကရသည္။
အေရွ႕အေနာက္ အလ်ား ၁၀၀ေပ ၆လက္မ၊ ေတာင္ေျမာက္အနံ ၈၉ေပ၊ အျမင့္ ၆၂ေပ ၃လက္မရွိပါသည္။”

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

နန္းတြင္းထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ၂
က်န္ေနေသးတဲ့ပံုေတြထပ္တင္ထားတာပါ....

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

Dec 12, 2007

နန္းတြင္းထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း


မႏၲေလးနန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ပလႅင္ေတာ္ေတြအေပၚမွာ မင္းနဲ႔မိဘုရားနန္းစံေတာ္မူေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္...

အဲ့ဒီနန္းပလႅင္ေပၚကို တက္ဖို႔ေနာက္ဖက္အေပါက္က ေလွကားပါ.....

နန္းေတာ္ေမွ်ာ္စင္ပါ... ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွာ အမွတ္တရမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါေသးတယ္...


“ဘယ္ပဲသြားသြား၊ ေ၀ါနဲ႔သြား” - ဘုရင္ေတြ၊ မိဘုရားေတြ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကသူမ်ားအတြက္ နန္းတြင္းသံုးေ၀ါပဲ ျဖစ္ပါတယ္....

နန္းေတာ္အတြင္းကတိုင္လံုးေတြနဲ႔၊ ယင္းကာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္... (ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္)က်န္ေနတဲ့ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္.. ေနာက္ထပ္လည္း ထပ္တင္ရပါဦးမယ္.....

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

မႏၲေလးေရႊနန္းေတာ္


မႏၲေလးက်ဳံးပါခင္ဗ်ာ.... နန္းေတာ္ဘက္ကေန႐ိုက္ထားတာပါ..


ဒါကေတာ့ မႏၲေလးေရႊနန္းေတာ္ရဲ႕အစျဖစ္ပါတယ္....

မုဒ္ဦးေရွ႕မွာ ေရွးေခတ္အေျမွာက္ႀကီး ေလးလက္ရွိပါတယ္.... ႏွစ္လက္စီက ပံုစံခ်င္းတူပါတယ္.... ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္လက္ကိုပဲ႐ုိက္ထားတာပါ....


ဒါကေတာ့ ေရႊနန္းေတာ္အေပၚစီးက ျမင္ရတဲ့ပံုေတြပါပဲ.....

ေနာက္ထပ္ ထပ္တင္ပါဦးမယ္.... အခုေတာ့ ထမင္းသြားစားလိုက္ဦးမယ္..... အဟီးးးး

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

မႏၲေလးကိုေရာက္ပါၿပီ

မႏၲေလးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ပါေသးတယ္.. အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ မႏၲေလးကအထင္ကရ ေရႊနန္းေတာ္နဲ႔ “အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလို၊ မန္းေတာင္ရိပ္ခို”ဆိုတဲ့ မႏၲေလးေတာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္..

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

Dec 7, 2007

ပုဂံမွအျပန္ခရီး

ပုဂါရာမက ျပန္မွျဖစ္မယ္ (ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာေတြက တန္းစီၿပီးေစာင့္ေနၾကၿပီ)

ဒါေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္ (ေနဖို႔စရိတ္မွ မက်န္ေတာ့တာကိုး) ပုဂံေရာက္တုန္း ေရာက္တဲ့ညက (မွတ္မွတ္ရရ)အျပင္မွာ ဗိုက္ျဖည့္ၾကပါတယ္... "A Little Bit Of Bagan" ဆိုတဲ့စားေသာက္ဆိုင္မွာပါ... အခင္းအက်င္းက စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ... (ဂ်ပန္စတိုင္ေလးနဲ႔ေပါ့) မီးလံုးေလးေတြကို ပိတ္ျဖဴေလးေတြနဲ႔အုပ္ၿပီး စားပြဲေပၚမွာ ဖုေယာင္းတိုင္ေလးေတြလာခင္းေပးပါတယ္.... ဖြင့္တဲ့သီခ်င္းကလည္း ဂ်ပန္instrumental သီးသန္႔ေလးပါ... ခပ္ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးနဲ႔ပါပဲ..........

ကဲ... အျပန္လမ္းကိုေျပာျပမလို႔...........


ကဲ... ဒီအေပၚက လမ္းကေတာ့ ျမင္းျခံဘက္ကို အသြား - ေညာင္ဦးအထြက္ေပါ့.... ကတၱရာလမ္းေလးက ျဖဴးေနေပမယ့္ .... ဒါကၿမိဳ႕အထြက္ကိုး............

ဒီဆိုင္ကယ္ေလးနဲ႔ သြားတာပါ.... အျပန္မွာ ဆိုင္ကယ္ကို ညွာရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျပန္ခရီးက ၃ နာရီခြဲေလာက္ ၾကာသြားပါတယ္....ဒါေတြကေတာ့ လမ္းခရီးက ဓါတ္ပံုေတြေပါ့......... ထန္းပင္ေတြျမင္လို႔ ထန္းရည္ေသာက္ခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပၚမိတယ္... ထန္းရည္ဆိုလို႔ ဂ်ီတီစီေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းကပဲ သံုးေလးခါေလာက္ေသာက္ဖူးတာ.... အျပန္မွာ ေစာေစာက ကတၱရာခင္းနဲ႔ျခားနားစြာနဲ႔ပဲ ေျမသားလမ္းကို ေမာင္းရပါတယ္..... ဓါတ္ပံုထဲမွာ ျမင္ရသလိုေတာ့ လမ္းမဆိုးပါဘူး... ဒီပံုေတြက လမ္းေဘးကပံုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္....


ဒါကေတာ့ လမ္းေဘးလယ္ကြင္းနံေဘးမွာေတြ႔တဲ့ (ေရေလးေတြပြက္ေနတဲ့) ေျမာင္းေလးပါ.. ေရေပးေျမာင္းတစ္ခုလို႔ ထင္ပါတယ္... ေရကၾကည္လည္းၾကည္ေနတာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေဆး၊ လက္ေဆး၀င္လုပ္လိုက္ပါေသးတယ္..

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ပုဂံခရီးစဥ္ကို ဒီတြင္ရပ္နားၿပီး ေနာက္တစ္ခုဆက္ဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္ ေနာက္မ်ားက်မွ ပုဂံလက္က်န္ဆက္ပါမယ္....

ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ

Dec 5, 2007

ျပတိုက္၀င္းထဲမွာ............

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာရင္ ၿမိဳ႕သမိုင္းရယ္လို႔ရယ္လို႔ရွိပါတယ္... ဒီလိုပဲ ပုဂံမွာလည္း (ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕အေရးအပါဆံုး) သမိုင္းရွိပါတယ္.. ဒီသမိုင္းေတြကို မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ျပတိုက္ထဲကို ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္....
ျပတိုက္၀င္းရဲ႕အျပင္မွာပဲ ကင္မရာကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး (ကင္မရာအေသးေလးအတြက္) ၅၀၀က်ပ္ အခြန္ေဆာင္ ရပါေသးတယ္... ဒီျပတိုက္ဟာ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိပါတယ္.... ျပတိုက္အတြင္းထဲက ေက်ာက္စာတို႔၊ ပုံစံငယ္တို႔ကို ဓါတ္ပံု႐ုိက္ခ်င္ေနတာ လက္ကိုယားေနတာပဲဗ်..... (ကင္မရာယူခြင့္မရွိလို႔.... )
ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ကပံုေတြေလာက္ပဲ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရတယ္ဗ်ာ....ေနာက္ထပ္ဆက္ဖက္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္ပါ